Pszichológia és coaching

Pszichológia:
Egyéni terápia: önmagunkkal, vagy környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkat érintő kérdések, illetve betegségek esetén javasolt. Az első találkozás alkalmával kialakítjuk az együttműködés kereteit. Kiválasztjuk az Ön problémájának, kérdéskörének leginkább megfelelő módszert / módszereket (Relaxációs technikák, Autogén tréning, Hipnózis, Imagináció (KIP), NLP , Ego State terápia, Kognitív terápia, Mediáció) illetve közösen meghatározzuk a terápia javasolt időtartamát, a találkozások gyakoriságát.

A terápia első lépése a diagnózis felállítása majd az egyén múltjának megvizsgálásával a problémák okainak feltárásával, önismeretük fejlesztésével a személyiség mélyebb rétegeiben, alap hiedelmeiben történő változásra fókuszál, jelentősen érintve a múlt, és jelen történéseit. A terápia során érzések, élmények kerülnek feltárásra, feldolgozásra, elengedésre, elfogadásra, így időtartamát tekintve a változások beindulásához általában minimum 3-6 hónap szükséges.

Coaching:
Egy jól behatárolt nehéz élethelyzet, változás, probléma, kapcsolat, konfliktus hatékony és sikeres megoldása esetén javasolt. Az első, ingyenes találkozáson megismerkedünk egymással, a coaching fogalmával és feltárjuk a problémát. Ezek alapján eldöntjük, hogy belevágunk-e a coaching folyamatába együtt és kialakítjuk az együttműködés kereteit. A coaching során a következő eszközök, módszerek tárháza segíti a változás folyamatát: önismereti és tisztán látást elősegítő modellek (pl. fázismodell, folyamat modell, státusz modell, spiráldinamika, életciklus modell, driver modell), önismereti kérdőívek, kommunikációs eszközök/modellek, tranzakció-analízis eszközei, NLP (Neurolingvisztikus programozás) eszközei, rendszerállítás eszközei.

A coaching pszichikailag alapvetően egészséges emberek számára nyújt segítséget adott nehéz helyzetek, konfliktusok, problémák sikeresebb megoldásához. A folyamat a jelen élethelyzetre és a jövő megoldásaira fókuszál, a múlttal csak érintőlegesen foglalkozik. A coaching során nem az okok feltárásán van a hangsúly, hanem a képességek kibontakoztatásán, saját értékek és erőforrások tudatosításán, illetve azon viselkedési formák átformálásán, amelyek jelenlegi életükben nehézséget okoznak. A coaching módszertana célfókuszú, a célhoz közvetlenül nem kapcsolódó témák nem részei a folyamatnak. A coaching folyamatának köszönhetően már rövid idő alatt is jelentős pozitív változások érhetőek el (a coaching folyamata általában 5-10 ülést foglal magában).

Együttműködő partnerem Várkonyi-Szénási Andrea, Life és Business Coach/Életvezetési és Karrier Tanácsadó.

Több éve ismerem Andreát, mind személyesen, mind a szakma oldaláról, így bizalommal ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a coaching folyamata, az önismeret, fejlődés, problémák megoldásának coaching lehetőségei iránt.


Várkonyi-Szénási Andrea
Life és Business Coach/Életvezetési és Karrier Tanácsadó
www.andreacoaching.hu

Coachként fő küldetésemnek
azt tartom, hogy támogassam a hozzám fordulókat képességeik kibontakoztatásában, erőforrásaik tudatos használatában illetve abban, hogy tisztább képet kapjanak saját értékeik és aktuális élethelyzetük vonatkozásában. Célom, hogy segítséget nyújtsak azon gondolkodási és viselkedési formák átformálásában, melyek megváltoztatásával jelentős javulás érhető el az egyén magánéleti vagy munkahelyi életminősége területén.

Ennek érdekében a már meglévő készségeimhez, több éves önismereti és önfejlesztési gyakorlatomhoz, olvasmányaimhoz, illetve élettapasztalatomhoz további eszközöket és módszertanokat sajátítottam el, melynek során akkreditált life és business coach képesítést szereztem. A CoachOK Szakmai Szövetségének tagjaként továbbra is nagy hangsúlyt fektetek a folyamatos fejlődésre és továbbképzésre.

Eredeti szakmámat tekintve közgazdász vagyok. Pályafutásom első éveiben multinacionális szektorban tevékenykedtem, majd a non-profit szférában helyezkedtem el. Voltam beosztott és vezető; kis szervezetben és nagy nemzetközi vállalatnál is, így több típusú szervezeti struktúrára és kultúrára volt lehetőségem rálátni és azokat aktívan alakítani.

Life Coach/Életvezetési Tanácsadói Szakterületek: Önismeret, kommunikáció, önérvényesítés, stressz kezelés, konfliktuskezelés, életmódváltás, párkapcsolati problémák, családi és baráti kapcsolatok.

Business Coach/Karrier Tanácsadói Szakterületek: Karriertervezés, pályaválasztás, munkahelyváltás, új szerepbe/pozícióba beilleszkedés, munka-magánéleti egyensúly megteremtése, asszertív kommunikáció, hatékony munkaszervezés, vezetői kompetenciák, delegálás, folyamatszervezés, önmegvalósítás.

Elérhetőségek:
Telefon: +36 20 584 25 08
Email: info@andreacoaching.hu
Honlap: http://www.andreacoaching.hu