A konzultáció, pszichológiai tanácsadás jelenti mind beteg, mind egészséges emberek pszichológiai támogatását, segítését. A konzultáció egy olyan kapcsolat, mely egy képzett segítő és egy segítséget kereső személy között jön létre. A kapcsolatban a segítő készségei és az általa kialakított atmoszféra segíti a klienst, hogy megtanuljon önmagával és másokkal olyan viszonyt kialakítani, amely a fejlődését segíti. A tanácsadó szakember elfogadó, biztonságos légkört teremtve segít a konfliktusos helyzet valamiféle megnyugtató feldolgozásában és rendezésében.