"Az embereket nem maguk a dolgok zavarják, hanem a szemléletük, ahogy a dolgokat nézik" (Epiktetosz)

A kognitív terápia alapvető feltevése szerint a gondolatok befolyásolják az érzéseket és a magatartást. Az élmények, életesemények egészséges módon való értelmezése, címkézése egészséges magatartást eredményez. Ha egy személy megváltoztatja beteg gondolkodásmódját, ennek eredményeképpen érzései és magatartása is változni fog.

A terápia során a kliens aktuális problémáinak megoldását oly módon segítjük, célunk a célszerűtlen, helytelen gondolkodás és viselkedés megváltoztatása a hibás kognitív sémák "átírása" által. A folyamat végére pozitív irányú személyiségváltozás következik be, melyet a hangulat és magatartás kedvező irányú változása követ.