A szóösszetételben szereplő Neuro szó az idegrendszerre utal, a külvilágból jövő információk érzékelésének különböző módjára és arra, hogyan kódoljuk élményeinket idegrendszerünkben.

Lingvisztikus a nyelvet jelenti, azt a képességünket, hogy a szavakon, gesztusainkon keresztül kifejezzük belső világunkat, amely tükrözi gondolkodásunk szerkezetét.

Programozás pedig a komputerek világából kölcsönzött kifejezés, a gondolatainkban rejlő utasítások sorrendjére utal (mentális programok), amely lehetővé teszi a kitűzött célok elérését. Ha megváltoztatjuk mentális programjainkat, megváltoztathatjuk viselkedésünket.

Egy NLP tanár így fogalmazott:

"Az ember az egyetlen szuperkomputer, amely különösebb szakértelem nélkül is létrehozható és nem mellékelnek hozzá használati utasítást."

Az NLP-t tekinthetjük olyan szoftver-kézikönyvnek, amely segítségével felfedezhetjük, hogyan működik elménk, és hogyan lehet könnyen változást elérni az élet bármely területén, legyen az akár munka, tanulás, magánélet, vagy sport.

Minden megvan bennünk, ami egy sikeres, boldog és teljes élethez szükséges! Minden erőforrás bennünk van, csak felszínre kell hozni! Az emberi agy működése nagyon hasonló a számítógép működéséhez: Azt csinálja, amire beprogramoztuk, és sokszor nem azt, amit szeretnénk, hogy csináljon. Ha sikerre programozzuk be az elménket, akkor sikeresek leszünk; ha kudarcra programozzuk be, akkor kudarcot fogunk átélni.

A világról és Önmagunkról alkotott térképeink módosításával könnyen és természetesen alakíthatjuk át viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket és érintkezésünket. Így olyan célokat tűzhetünk ki, amelyek kibontakoztathatják valódi lényünket, és ugyanakkor egyensúlyban vannak környezetünkkel is. Megtanulhatjuk úgy formálni belső világunkat, hogy igazi vágyainkat el is érhessük.